A place for expats living in Andorra and everyone interested in moving to Andorra

Revisar la fiscalitat per tenir en compte, també, la intencionalitat en el delicte fiscal.

La proposta que va fer Miquel Armengol des de la Cambra de Comerç per revisar la tipificació de delicte fiscal va ser vista amb bons ulls per part dels partits. Un plantejament que comparteixen alguns economistes del país, que han analitzat la proposta i valoren positivament la necessitat d’un canvi en aquest sentit. L’economista Vladimir Fernàndez assegura que la iniciativa “és molt encertada perquè el model de delicte fiscal que tenim actualment és un model que penalitza en funció només de la quantia i no de la conducta”. Fernàndez assenyala que als països anglosaxons se segueix un altre criteri i accions com falsificar factures són considerades delicte fiscal. “El model anglosaxó afavoreix la inversió estrangera, ja que l’inversor, sempre que compleixi la llei, sabrà que no serà tractat com un criminal”, manifesta Fernàndez. “En canvi un model que nomes castiga l’import posa en risc qualsevol inversor si interpreta la norma de forma diferent que l’administració”, assegura Fernàndez.
En la mateixa línia es mou el també economista Christian Foubert, que informa que a França existeix una llei similar, però no a tot Europa. “A Andorra algunes de les lleis són iguals a les del sistema espa­nyol”, assegura Foubert, que asse­nyala la tipificació del delicte fiscal com una.

Disminueix la pressió fiscal
Pel que fa al fet que per primer cop en quatre anys la pressió fiscal hagi disminuït, Foubert es mostra prudent a l’hora d’assegurar que la tendència alcista dels darrers anys podria canviar. “Tant de bo sigui així, voldrà dir que en els següents anys tindrem creixement econòmic”, assegura. “Si Andorra vol guardar certa competitivitat davant els països veïns ha de mantenir una pressió fiscal en aquests nivells”, assenyala l’economista.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *